بایگانی دسته بندی: موتور کرکره برقی تکفازموتور کرکره برقی تک فاز موتور کرکره برقی تک فاز (موتور کرکره برقی تکفاز )(Single Phase Electric Shutter Engine)امروزه کرکره‌های قدیمی جای خود را به کرکره‌های اتوماتیک و برقی داده‌اند و حتی برای منازل و درب و پنجره‌ها از این کرکره‌ها استفاده می‌شود. موتورهای کرکره‌های اتوماتیک با برق کار می‌کنند و دارای انواع و برندهای […]

> View article