بایگانی دسته بندی: تیغه کرکرهتیغه کرکره درب اتوماتیک کرکره ای تیغه کرکره آلومینیوم دو نوع ۱-تیغه الومینیوم قوسدار(منحنی) ۲-تیغه الومینیوم تخت (صاف) موجود می باشند. تیغه های دو جداره آلومینیوم در اندازه های ۸۰،۶۰،۴۰ و ۱۰۰ میلی متری ساخته می شود، که موارد مصرف آنها متفاوت است. تیغه های ۴۰ میلی متری : موارد مصرف در کرکره های آلومینیوم […]

> View article