موتور کرکره TSP, موتور کرکره شفت و فنر

موتور کرکره برقی شفت و فنر TSP

موتور کرکره برقی شفت و فنر TSP

موتور کرکره شفت و فنر TSP

موتور های کرکره برقی شفت و فنر TSP در وزن های ۱۸۰ کیلویی , ۲۸۰ کیلویی و ۴۲۰ کیلویی در بازار ایران قابل ارائه میباشد.

موتور کرکره برقی شفت و فنر TSP یا (ام سی) اولین نسل از موتور های کرکره برقی در ایران بوده که بعد از گذشت چندین سال از ارائه این نوع موتور هنوز دارای تقاضا و اجرا می باشد. کارکرد موتور کرکره برقی شفت و فنر TSP یا ام سی تا اندازه ای متفاوت از سیستم های دیگر می باشد.

موتور کرکره برقی شفت و فنر یا ام سی دارای سرعت خوبی بوده که نسبت به موتور های دیگر آن را متمایز می کند و نیز این نوع موتور ها فقط به وسیله تعدادی فنر و یه لوله شفت قابلیت کارکرد دارند.

نوشته های مشابه