موتور کرکره TSP

قیمت موتور کرکره برقی TSP

قیمت موتور کرکره برقی

قیمت موتور کرکره برقی TSP

قیمت موتور کرکره برقی TSP

قیمت موتور کرکره برقی TSP

مصرف کننده (تومان)

قیمت موتور کرکره برقی TSP

همکار

خصوصیات

مدل

۵۵۸/۰۰۰

موتورهای ۳۰۰ کیلویی بدون یو پی اس

همراه با صفحه پلیت، یراق و ریموت ریسیور

۳۰۰AC

۵۷۶/۰۰۰

موتورهای ۵۰۰ کیلویی بدون یو پی اس

همراه با صفحه پلیت، یراق و ریموت ریسیور

۵۰۰AC

۸۸۰/۰۰۰

موتورهای ۸۰۰ کیلویی بدون یو پی اس

همراه با صفحه پلیت، یراق و ریموت ریسیور

۸۰۰AC

۸۳۲/۰۰۰

موتورهای ۳۰۰ کیلویی با یو پی اس

همراه با صفحه پلیت، یراق و ریموت ریسیور

۳۰۰DC

۸۴۸/۰۰۰

موتورهای ۵۰۰ کیلویی با یو پی اس

همراه با صفحه پلیت، یراق و ریموت ریسیور

۵۰۰DC

۱/۲۶۴/۰۰۰

موتورهای ۸۰۰ کیلویی با یو پی اس

همراه با صفحه پلیت، یراق و ریموت ریسیور

۸۰۰DC

نوشته های مشابه